2016-2017: overzicht en perspectieven voor de Groep Fidel Fillaud

Terugblik op 2016 met Jean-François Boutier, PDG Oriëntatie en doelen voor 2017 ; Heeft Fidel Fillaud haar groeidoelen bereikt? ; Kunt u ons drie opmerkelijke feiten uit 2016 noemen?

 

Terugblik op 2016 met Jean-François Boutier, PDG

Heeft Fidel Fillaud haar groeidoelen bereikt?

“Ja, de financiële balans is positief. De Groep Fidel Fillaud heeft in 2016 haar groei gehandhaafd en zelfs versterkt. We hebben mooie commerciële successen geboekt, 17 nieuwe medewerkers in dienst genomen, meer artikelen verkocht* en met een omzet van € 60 miljoen (een stijging van 6%) ons doel bereikt.”

 

 

Kunt u ons drie opmerkelijke feiten uit 2016 noemen?

“Het meest opmerkelijke feit van het afgelopen jaar is uiteraard ons nieuwe ERP-systeem. Ik ga niet in op het hoe en waarom daarvan, dat is al uitgebreid behandeld in een eerder artikel. Ik wil nu liever de enorme inzet benadrukken die onze teams hebben getoond om dit project tot een goed einde te brengen.  Ik wil ook onze klanten bedanken voor hun begrip. Sommigen van hen hebben inderdaad last gehad van de ups en down die samengingen met de implementatie en ingebruikname van het systeem. Ik wil me hier nogmaals voor excuseren.

 

Ook belangrijk in 2016 was de verhuizing van onze vestiging in Toulouse waardoor de voorraadcapaciteit toenam met 30%. Dit bracht ook een enorme logistieke operatie met zich voor de Groep: al onze magazijnen zijn geheel opnieuw ingericht en voorzien van moderne apparatuur (nieuwe rekken, nieuwe adressering, voorbereidingspaden, mobiele terminals, Wi-Fi-hotspots...).

 

Verder is het belangrijk te onderstrepen dat we het aantal beschikbare referenties voor ons assortiment opnieuw hebben verhoogd*. Enerzijds door nieuwe overeenkomsten met leveranciers te sluiten. En anderzijds door meer artikelen uit het assortiment van ons Belgische filiaal (Sepac) in het globale aanbod van de Groep op te nemen. ”

*66 miljoen verpakkingen en 58 miljoen doppen en accessoires
*Cumulatieve omzet Frankrijk + België

*Fidel Fillaud heeft een assortiment van 4500 artikelen

Oriëntatie en doelen voor 2017

In 2016 heeft de Groep Fidel Fillaud de basis gelegd voor haar nieuwe technische infrastructuur. In 2017 willen we een architectuur versterken waarmee we klanten beter van dienst kunnen zijn en voor hen een aantrekkelijker aanbod kunnen verzorgen.

 

Traceerbaarheid garanderen

In het nieuwe ERP-systeem kunnen lotnummers van artikelen worden toegewezen, zodat deze traceerbaar zijn vanaf het moment van binnenkomst in de magazijnen van Fidel Fillaud tot en met de bezorging bij de klant. Het doel van 2017 is artikelen geleidelijk over te hevelen naar doosbeheer en dit aan het eind van het jaar voor ons volledige assortiment te hebben afgerond. Traceerbaarheid is van belang voor alle sectoren en is essentieel in de voedingssector, de branche waarin Fidel Fillaud zich verder wil ontwikkelen.


De modernisering van de magazijnen benutten

De magazijnen zijn gereorganiseerd met als doel de opslagruimte te optimaliseren en dus het percentage producten op voorraad te vergroten.
De gebruikte technieken en hulpmiddelen vergemakkelijken de voorbereiding van bestellingen omdat er minder fouten worden gemaakt en de voorbereidingskwaliteit beter is.

Ons aanbod verrijken

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe partners om ons assortiment verpakkingsoplossingen te verrijken en onze klanten zo uitgebreid mogelijk te kunnen helpen. 2017 zal geen uitzondering op deze regel zijn. We proberen momenteel nieuwe partnerschappen aan te gaan om ons aanbod voor de voedingssector verder te ontwikkelen en een assortiment transportmateriaal aan te bieden.

 

Klantruimte vervolmaken

De klantruimte van Fidel Fillaud is uitgebreid met nieuwe functies, zoals follow-up voor bestellingen en facturen. We werken bovendien dagelijks aan het bijwerken en verrijken van de technische database (productgegevensbladen, homologatiecertificaten) die onze klanten kunnen raadplegen.

 

Deelnemen aan regionale vakbeurzen

Dit jaar wilden de kantoormanagers naar beurzen ‘bij hen in de buurt’ om meer te weten te komen over de behoeften in hun regio en met oplossingen te komen die beter afgestemd zijn op de lokale behoeften.


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!