De medewerkers van Fidel Fillaud hebben een reanimatiecursus gevolgd

Oktober 2017 - Twee dagen lang hebben de medewerkers van de Groep Fidel Fillaud hun gebruikelijke werkzaamheden onderbroken om mee te doen aan een bedrijfsevenement. Tijdens dit evenement hebben zij een gebaar naar de medemens aangeleerd: reanimeren met externe hartmassage.

De Groep Fidel Fillaud heeft medewerkers van zeven locaties (in totaal 140 personen) op 15 en 16 september jongstleden in Marseille bijeengebracht. Het team van Fidel Azur heeft zijn best gedaan om hun collega's zo goed mogelijk te ontvangen en hen de vestiging van Fidel Fillaud Méditerranée in Aubagne, maar ook Cassis, de Calanques, het achterland en Marseille zelf te presenteren.

Op het programma tijdens deze twee dagen vol ontmoetingen stonden teamwedstrijden, uitstapjes, gezellige momenten en de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen aan een reanimatiecursus met hartmassage verzorgd door de vereniging TOM.

 

 

De initiatiefnemers


Jean-François BOUTIER en dr. Patrick COURANT, samen met 4 vrijwilligers van TOM.

“Op verzoek van Jean-François BOUTIER, de CEO van te bedrijf, zijn we met vier vrijwilligers van TOM naar de vestiging van Fidel Azur gekomen om de medewerkers van Fidel Azur sensibiliseren en vertrouwd te maken met reanimatie en het gebruik van een defibrillator.

We hebben onze twee belangrijkste boodschappen uitgedragen:

- Het geven van een hartmassage vóór de komst van medisch personeel en/of de beschikbaarheid van een defibrillator, is geen medisch gebaar maar een gebaar naar de medemens dat binnen ieders bereik ligt,

- 80% van de getroffenen hebben hun leven te danken aan iemand die binnen drie minuten heeft ingegrepen. Als u iemand met een hartaanval kunt helpen, aarzel dan niet, grijp in! ”

Dr. Patrick COURANT,
voorzitter van de vereniging TOM - Tous Ouverts au Massage cardiaque [Allen open voor hartmassage]

“Via dit initiatief, dat deel uitmaakt van de maatschappelijke initiatieven van Fidel Fillaud die het bedrijf al enkele jaren nastreeft, wilde ik elk van mijn medewerkers de kans geven om te leren eerste hulp te geven en mogelijk levens te redden.

Het doel is ook mijn steentje bij te dragen aan TOM, namelijk door het aantal getrainde personen te vergroten. ”

Jean-François BOUTIER,
CEO van de Groep Fidel Fillaud

 

Waarom een evenement organiseren voor de hele Groep?

Het is in het kader van het doel ‘Welzijn op het werk en teamgeest bevorderen’ van het SVB-beleid (sociale verantwoordelijkheid van bedrijven) dat Fidel Fillaud a dit feestelijke evenement voor alle vestigingen en afdelingen heeft georganiseerd.

 

“Voor een groep zoals Fidel Fillaud, waarvan de medewerkers over zeven vestigingen zijn verspreid, zijn er maar weinig ontmoetingsmogelijkheden. Daarom organiseren we dit type evenement om de drie tot vijf jaar. Het doel is situaties te creëren die uitnodigen tot uitwisseling en ontspanning met collega's onder elkaar, in een andere context dan die van het werk. Verbinding, dat is essentieel voor de globale samenhang van de Groep.”

Nadine Sorel, HR-manager Fidel Fillaud

 


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!