Ontluchtingssystemen (ONTgassingsdop - HERgassingsdop - Drukstabilisator)

  • Wanneer worden ze gebruikt?
  • Risico's door een vervormde verpakking
  • Voorbeelden van systemen
  • Verboden, verplichtingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 

In welke gevallenmoet ik een ontluchtingssysteem gebruiken?

Wanneer de verpakking kan ontploffen:

•    door het gas dat het product in de verpakking bevat (dit gebeurt vaak bij pesticiden, meststoffen, detergentia, ontsmettingsmiddelen...  waterstofperoxide , bleekwater)
•    door een verandering in de druk (daling van de atmosferische druk op andere hoogtes)
•    bij grote temperatuurstijgingen

Gebruik in deze gevallen een ontgassingsdop of drukstabilisator (als het product niet gevoelig is voor oxidatie door zuurstof in de lucht).


Omgekeerd, wanneer de verpakking kan krimpen:

•    door de zuurstof die het product in de verpakking gebruikt,
•    door een verandering van de druk (verhoging van de atmosferische druk),
•    bij grote temperatuurdalingen (bijvoorbeeld bij temperatuurschommelingen of processen met heet afvullen)

Gebruik in die gevallen een hergassingssysteem of een drukstabilisator

 

Risico's door een vervormde verpakking

•    Esthetisch probleem
•    instabiliteit tijdens opslag en vervoer = kans op vallen
•    openbarsten of scheuren = gezondheidsrisico's bij gevaarlijke producten

 

Voorbeelden van ontluchtingssystemen

=> Voor plastic vaten met plug

Dop PP 2 inch drukstabilisator met microporeus membraan

Dop PP 2 inch ontgasser met zwart EPDM-ventiel

Dop PP 2 inch DIN – drukstabilisator met microporeus membraan

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

=> Voor blikken vaten met plug

Dop PP 2 inch - hergassing - zwart EPDM-ventiel

Stalen doppen 2 inch - HERgassing - zwart EPDM-ventiel

Stalen doppen 2 inch - ONTgassing - zwart EPDM-ventiel

Contact opnemen voor meer informatie

=> Voor jerrycans

Manipulatiebestendige dop PE - 45 DIN - drukstabilisator met microporeus membraan

Manipulatiebestendige dop PE - 60/61 DIN - drukstabilisator met microporeus membraan en beschermkap

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Manipulatiebestendige dop MPV3 -Tri-Sure®  - 60/61 DIN = drukstabilisator met microporeus membraan - gasuitwisseling via schroefdraad

Contact opnemen voor meer informatie

=> Voor flesjes

Manipulatiebestendige dop PP - 42 mm - drukstabilisator

Manipulatiebestendige dop PP - 32 DIN - ontgassingsverzegeling

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Verboden, verplichtingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Verboden/verplichtingen

1 => Luchttransport is verboden voor elke verpakking met een ontluchtingssysteem.

2 => Wetgeving ADR – artikel 4.1.1.8: “als de druk in een pakket kan oplopen door het vrijkomen van gas uit het vervoerde materiaal, kan de verpakking of de IBC worden voorzien van een ontluchtingssysteem, op voorwaarde dat het gas geen gevaar vormt door giftigheid, ontvlambaarheid of uitgestoten hoeveelheid.
Er moet een ontluchtingssysteem aanwezig zijn als er een kans bestaat op gevaarlijke overdruk ten gevolge van de normale afbraak van het materiaal. Het ontwerp van het ontluchtingssysteem moet voorkomen dat vloeistof weglekt en vreemde materialen in de verpakking kunnen binnendringen onder normale vervoersomstandigheden...”


3 => Elke verpakking die een vloeistof bevat, moet rechtop worden vervoerd en opgeslagen. Dit geldt ook voor verpakkingen voorzien van een ontluchtingssysteem, die bovendien verplicht moeten zijn gemarkeerd met richtingspijlen om aan te geven in welke stand ze moeten worden vervoerd en opgeslagen (zie de ADR-regeling 5.2.1.9). Deze verplichting geldt ook “voor samengestelde verpakkingen die bestaan uit binnenverpakkingen die vloeistoffen bevatten”.


4 => Herinnering TMD-homologatie: voor elke verpakking van gevaarlijke producten die moet worden vervoerd, moet u zorgen dat de combinatie hoofdartikel/accessoire is gehomologeerd conform het PV.
Een verpakking met een ontluchtingssysteem is onderworpen aan val- en stapeltests, maar uiteraard niet aan druktests.
Het is belangrijk in het PV te controleren met welke referentievloeistof de ontgassingsdop is gehomologeerd.
Lees ons Advies van de maand over het vervoer van gevaarlijke stoffen

 

Voorzorgsmaatregelen/aanbevelingen

Sluiting van de verpakking: Respecteer het aanbevolen aanhaalkoppel.

Chemische compatibiliteit: Respecteer de chemische compatibiliteit tussen de combinatie hoofdartikel-accessoire en het verpakte product door de gepaste tests uit te voeren.

‘Kristallisatie’: Het is gepast te controleren of het product kan ‘kristalliseren’ of een depot kan vormen ter hoogte van het membraan, wat de uitwisseling van gassen kan hinderen.
Er zijn speciale doppen voor dit type product: voorzien van een beschermkap of membraan met een sterk ‘oleofoob’ vermogen (bijv. MPV3 -Tri-Sure®).
 
Ontgassingssnelheid : Test of de ontgassingssnelheid (cm3/minuut) van het ontluchtingssysteem voldoet aan de behoefte.

Speciale verpakkingsbepalingen: Controleer in de ADR of er speciale verpakkingsbepalingen gelden voor uw product, waardoor u verplicht bent een ontluchtingssysteem te gebruiken.
Voor bijvoorbeeld het product UN 1791 geldt de verpakkingsinstructie nummer P001. Op dit product is verpakkingsbepaling PP10 van toepassing, die eist dat “de verpakking moet zijn voorzien van een ontluchtingssysteem”.  
Let op: voor bepaalde gevaarlijke producten zoals bleekwater (gevarengroep III) heeft de wetgever geen speciale bepalingen opgesteld.
Voor dergelijke producten moet u zich de vraag stellen of er een kans op overdruk is. Als u deze vraag bevestigend beantwoordt, raadpleegt u artikel 4.1.1.8 van de ADR (zie hiervoor verboden/verplichtingen, punt 2).

Vervoer:
-Zorg dat de dop naar boven gericht is (zie hiervoor verboden/verplichtingen, punt 3)
-Zorg voor ventilatie van het voertuig

Natuurlijke producten en ontgassing: Ontgassingsproblemen kunnen zich voordoen met natuurlijke producten zoals meststoffen op basis van algen of kant-en-klaargerechten met kool

Ontluchtingssystemen en levensmiddelen: Let op: maar weinig ontluchtingssystemen mogen in aanraking komen met levensmiddelen

Manipulatiebestendige ontluchtingssystemen en capsules: Als u voor vaten een manipulatiebestendige capsule wilt gebruiken, moet u kiezen voor een doorgeprikte dop of een niet-dichte dop van PE, bij voorkeur geel van kleur (referentiekleur vermeld in ISO-20848-3:2006 en bedoeld om verpakkingen met een ontluchtingssysteem gemakkelijker te herkennen).

 

      Dit Advies van de maand ‘Ontluchtingssystemen’ is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Tri-Sure     


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!