TMD-homologaties - AFLEVERING 1

TMD-homologaties - AFLEVERING 1

December 2015

 • Algemeenheden
 • Hoe ziet een TMD-markering eruit?
 • Hoe wordt deze gelezen en ontcijferd?
 

Algemeenheden over het vervoer van gevaarlijke stoffen

=> Verpakkingen die zijn gehomologeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (TMD) zijn verplicht gemarkeerd.

=> De markering moet leesbaar en duurzaam zijn.

=> Algemeen gesproken mogen er twee soorten producten worden vervoerd in verpakkingen met een TMD-homologatie*

 • Vaste stoffen
 • Vloeistoffen (met inbegrip van stroperige vloeistoffen)

*We verwijzen hier naar verpakkingen van het soort dat door Fidel Fillaud wordt gedistribueerd.

=> Er zijn verschillende regelingen voor verschillende vervoerswijzen

 • ADR (vervoer over de weg)
 • RID (vervoer per spoor)
 • ADN (vervoer over binnenwateren)
 • IMDG-OMI (vervoer over zee)
 • IATA-OACI (vervoer door de lucht)
 

Hoe ziet een TMD-markering eruit?

Al naar gelang de vervoerde stof, zijn er verschillende soorten markeringen:

 • Markering voor het vervoer van gevaarlijke vloeistoffen
 • Markering voor het vervoer van gevaarlijke stroperige vloeistoffen verpakt in een lichtmetalen verpakking (blik)
 • Markering voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen
 • Markering voor het vervoer van gevaarlijke vloeistoffen in grote bulkverpakkingen (IBC's)

TMD-markeringen worden direct op de verpakking aangebracht.

Ter verduidelijking volgen hierna een paar plaatjes.

TMD-marquage-fut-plastique TMD-marquage-fut-carton TMD-marquage-jerrican-plastique
TMD-fut-plastique TMD-fut-carton TMD-jerrican-plastique
TMD-marquage-seau-métal TMD-marquage-IBC
TMD-seau-metal TMD-IBC

 

 

Hoe wordt de TMD-markering gelezen en ontcijferd?...

Lezen...

 • Voorbeeld van een markering voor het vervoer van gevaarlijke vloeistoffen

? Voorbeeld van een markering voor het vervoer van gevaarlijke stroperige vloeistoffen verpakt in een lichtmetalen verpakking (blik)

1Voor stroperige vloeistoffen met een viscositeit van meer dan 200 mm²/s bij 23°C wordt niet gerekend in dichtheid (zoals voor een vloeistof), maar in brutomassa, dat wil zeggen verpakking+inhoud (zoals voor een vaste stof).

2In een TMD-markering staat de letter S voor ‘verpakking bedoeld voor het vervoeren van stoffen’. Bij lichtmetalen verpakkingen met de vermelding RID/ADR (zoals in de markering hierna) staat de S voor ‘verpakking bedoeld voor vloeistoffen waarvan de viscositeit bij 23°C groter is dan 200 mm²/s’

? Voorbeeld van een markering voor het vervoer van gevaarlijke vaste stoffen

? Voorbeeld van een markering voor vervoer in grote bulkverpakkingen of IBC's

 

...en ontcijfering

We nemen als uitgangspunt het voorbeeld van de markering voorhet vervoer van gevaarlijke vloeistoffen en brengen waar nodigenkele preciseringen aan:

1A1 Verpakkingscode

Deze code bevat informatie over de soort, de samenstelling en het type opening van de verpakking.

Het eerste cijfer verwijst naar de soort verpakking

De letter verwijst naar het materiaal waaruit de verpakking bestaat

In het algemeen gesproken verwijst het tweede cijfer naar het type sluiting

1 - vaten-emmers

3 - jerrycans-kannen

4 - kist

6 - samengestelde verpakking (bestaand uit een buitenverpakking en een binnenhouder die onverbrekelijk bij elkaar horen)

0 - lichtmetalen verpakking (voor RID-ADR)

31 - Grote bulkverpakking voor vloeistoffen

A - staal, blik

B - aluminium

G - karton

H - plastic

Samengestelde verpakkingen worden aangeduid met twee letters: de tweede letter verwijst naar het materiaal waaruit de buitenverpakking bestaat

1 - gedeeltelijk

2 - volledig

Voor kartonnen verpakkingen wordt het type sluiting niet vermeld omdat dat altijd OT (deksel + ring) is.

Voor grote bulkverpakkingen:
1 = binnenhouder van hard plastic

2 = binnenhouder van soepel plastic

De informatie in deze tabel heeft betrekking op de soorten verpakkingen die worden gedistribueerd door Fidel Fillaud

Dus 1A1 verwijst naar een stalen vat met een gedeeltelijke opening

en 6HA1 naar een samengesteld vat van plaatijzer met pluggen en een binnenverpakking van PE

Y => Verpakkingsgroep

 • De letter X verwijst naar verpakkingen die voldoen aan de eisen van de tests voor Gevarengroep I, II en III
 • De letter Y verwijst naar verpakkingen die voldoen aan de eisen van de tests voor Gevarengroep II en III
 • De letter Z verwijst naar verpakkingen die voldoen aan de eisen van de tests voor Gevarengroep III

Verpakkingsgroep I = verpakkingen die bruikbaar zijn voor de verpakking en het vervoer van zeer gevaarlijke stoffen
Verpakkingsgroep II = verpakkingen die bruikbaar zijn voor de verpakking en het vervoer van gemiddeld gevaarlijke stoffen
Verpakkingsgroep III = verpakkingen die bruikbaar zijn voor de verpakking en het vervoer van weinig gevaarlijke stoffen

F => Landcode

Code van het land dat de toekenning van de markering toestaat

Comment

Dat is allemaal erg leerzaam, maar helaas nu niet erg nuttig om te bepalen welke verpakking geschikt en toegestaan is voor het vervoer van uw product. En verder zijn er zoals altijd de theorie en de praktijk.

Ga naar onze volgende Digitalink voor AFLEVERING 2 over het Vervoer van gevaarlijke stoffen. U leert daar meer over de keuze van de juiste verpakking...

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van dit artikel is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verkregen van Fidel Fillaud of de bron wordt vermeld


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!