Twist Off potten van glas

  • Ter herinnering: pasteurisatie versus sterilisatie
  • Vullen en het begrip luchtkamer
  • Sluiten met de hand: een paar tips
  • Een paar aanbevelingen voor het bewaren

 

 

Ter herinnering: pasteurisatie versus sterilisatie

Er zijn twee procedés om voeding te conserveren:

=> Pasteurisatie:

Doel: een deel van de in de voeding aanwezige kiemen vernietigen en de eventuele ontwikkeling van de resterende kiemen verhinderen.

Procedé: de voeding wordt gedurende een bepaalde tijd verwarmd tot een bepaalde temperatuur (62 tot 88°C) en daarna plotseling
 

=> Sterilisatie:

Doel: alle in de voeding aanwezige kiemen vernietigen (met inbegrip van bacteriële sporen)

Procedé: de voeding wordt tot op hoge temperatuur opgewarmd (verplicht tot meer dan 100°, meestal tot rond de 120°)
 

Let op:

 

  • Het is belangrijk de technische beschrijving van de houder en de deksel te lezen voor de ondersteunde procedés en maximumtemperaturen
     
  • De gebruikte DEKSEL moet geschikt zijn voor het procedé (pasteurisatie of sterilisatie).

  • De AFDICHTING moet ook geschikt zijn voor het procedé.

 

Vullen en het begrip luchtkamer

Vul de houder niet teveel om verontreiniging van de deksel door de inhoud te voorkomen.

Laten we als voorbeeld een pot met een nominale inhoud van 580 ml nemen (= tot aan de rand gevuld)

=> Voor pasteurisatie is een 'luchtkamer' nodig van ongeveer 5%: de vulling mag niet meer zijn dan 551 ml, dat wil zeggen 5% minder dan de nominale inhoud.

=> Voor sterilisatie is een 'luchtkamer' nodig van ongeveer 9%: de vulling mag niet meer zijn dan 527 ml, dat wil zeggen 9% minder dan de nominale inhoud.

 

Twist Off potten met de hand sluiten: een paar tips

De glazen verpakking bestaat uit 2 verschillende onderdelen: de glazen houder en de metalen deksel. Beide onderdelen zijn essentieel voor een hermetische verpakking.

Hoewel Twist Off potten meestal mechanisch worden gesloten, kan sluiten met de hand even efficiënt zijn.

Een paar tips

=>  Verwarm de deksel zodat de afdichtring iets opzwelt. Dit verkleint de druk op de nokken, wat zorgt voor een betere luchtdichtheid.

Maar pas op de deksel niet teveel te verhitten! (maximaal 60°) - Deze stap is vooral raadzaam wanneer u koud vult.

=>  Breng de deksel op de pot aan en draai hem een kwartslag naar rechts: NIET FORCEREN om doordraaien en/of beschadiging van de afdichtring te voorkomen!

 

Hoe controleert u of de deksel goed is aangebracht?
We hebben voor alle duidelijkheid een markering op de pot aangebracht
Dit is een richtlijn, geen onfeilbaar middel.

1- Neem als maatstaf één van de markeringen op de deksel en één markering op de schroefdraad van de pot

2- Leg de pot op de zijkant en kijk waar de markering zich bevindt ten opzichte van de schroefdraad: de markering moet zich op ongeveer 1/3 van de schroefdraad bevinden (kijkend van rechts naar links)


Als de markering voorbij de helft van de schroefdraad zit, is de deksel te strak aangedraaid. In dat geval is de markering misschien iets verplaatst. Hierdoor bestaat er een kans dat de deksel beweegt en het vacuüm wordt verbroken. U moet dan de deksel vervangen.

Als de markering op minder dan één derde van de schroefdraad zit, is de deksel niet strak genoeg aangedraaid. Dan bestaat er een kans dat de deksel losschiet als de verpakking een schok ondergaat.

 

Een paar aanbevelingen voor het bewaren

=> Voordat u uw potten opbergt, moet u controleren of de verpakking (pot en deksel) goed droog is.
Als er vocht zit tussen de pot en de deksel, kan de deksel gaan roesten.

=> Zorg dat de potten zijn afgekoeld voordat u ze opstapelt en opbergt.

=> Bewaar ze om condensvorming te voorkomen op een droge, goed geventileerde plaats zonder abrupte temperatuurschommelingen.

=> Bewaar ze niet in de buurt van bijtende stoffen


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!