Verpakking die op vier punten kinderveilig is

Verpakking die op vier punten kinderveilig is

Maart 2015

 • Wat is het?
 • Heeft dit op u betrekking?
 • De verplichtingen
 • Wetten en normen
 

Wat is het?

Verpakkingen die bedoeld zijn voor potentieel gevaarlijke producten, moeten voldoen aan de Europese en landelijke regelgeving, die met name een verplichte veiligheidssluiting voor kinderen voorschrijft (het begrip kinderveilige verpakking).

Onder kinderveilige verpakking wordt verstaan de combinatie van een recipiënt en een bijbehorend sluitingssysteem:

 • dat voor jonge kinderen de toegang tot de inhoud moeilijk maakt,
 • maar dat voor volwassenen niet al te moeilijk te openen en sluiten is.

Heeft dit op u betrekking?

Dit heeft op u betrekking als uw product potentieel gevaarlijk is en het bestemd is voor de verkoop via grote en middelgrote supermarkt- en bouwmarktketens of andere grote, openbare ketens.

De verplichtingen

De verpakkingsfabrikanten en -bedrijven moeten bepalen welke combinatie hoofdartikel/accessoire:

 • compatibel is met de inhoud
 • de integriteit van de inhoud garandeert tussen het moment van verpakking en het moment van gebruik
 • een kinderveilige verpakking garandeert tijdens de hele levensduur ervan

De fabrikanten en verpakkingsbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk de juiste bestendigheidstests* uit te voeren bij:

 • jonge kinderen (leeftijd: tussen 42 en 51 maanden)
 • volwassenen (leeftijd: tussen 50 en 70 jaar)

* deze tests moeten worden uitgevoerd door een erkend laboratorium

Wetten en normen

In Frankrijk wordt het gebruik van kinderveilige sluitingen verplicht gesteld in artikel 22 en bijlage 4 van het Ministerieel Besluit van 9 november 2004 (hierin worden de criteria voor het indelen, verpakken en etiketteren van gevaarlijke preparaten vastgelegd). [Deze elementen betreffen de Franse wetgeving. Voor meer informatie verzoeken we u de reglementering voor uw land te raadplegen.]

Besluit van 9 november 2004 raadplegen.

Dit besluit is een omzetting van richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999, ingetrokken en vervangen door Verordening 1272/2008/EG van 16 december 2008 (verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels).

 Er zijn verschillende normen die zijn gewijd aan de technische aspecten hiervan:

 • ISO 8317 (kinderveilige verpakkingen, Eisen en beproevingsmethoden ten aanzien van hersluitbare verpakkingen)
 • EN 862 (kinderveilige verpakkingen, Eisen en beproevingsmethoden ten aanzien van niet-hersluitbare verpakkingen voor niet-farmaceutische producten) 
 • EN 14375 (kinderveilige verpakkingen, Eisen en beproevingsmethoden ten aanzien van niet-hersluitbare verpakkingen voor farmaceutische producten)  
 

Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!