Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Fidel Fillaud steunt Le Rire Médecin

Le Rire Médecin, een vereniging die sinds 1991kinderen die vanwege een ernstige ziekte in het ziekenhuis zijnopgenomen, opnieuw de gelegenheid geeft om te spelen en lachen doorprofessionele clowns bij pediatriediensten in te zetten.

Fidel Fillaud is sinds 2009 partner van dezevereniging

  • Jaarlijkse financiële steun ter waarde van 1400 bezoeken vaneen clownsduo aan kinderen die in het ziekenhuis liggen
  • Sensibiliseringsacties onder onze medewerkers, klanten,leveranciers, partners, beroepsverenigingen (artikelen in onzenieuwsbrief, zichtbare aanwezigheid in onze stands, in onzekantoren en op onze website, presentatie van de vereniging,vermeldingen tijdens onze evenementen, deelname aan de landelijkeinzamelingsactie...)

 

Het bedrijf openstellen voor jongeren en onzeervaringdoorgeven

  • Samenwerking met EscaladeEntreprises: lidmaatschap1 jongere-1vakman/-vrouw (platform om jongeren en vaklui met elkaarin contactte brengen, jaarlijkse ontvangst van een 4eklas
  • Ontvangst van stagiaires: vanontdekkingsstagesvoor middelbare scholen tot de MASTER2-validatiestages, FidelFillaud ontvangt veel stagiaires
  • Alternerende dienstbetrekkingen
  • Ontvangst van jongeren die niet langer naar school gaan
  • Presentaties op scholen

 

Uitwisselen en delen op het gebied van alleberoepen

  • Sponsoring van en hulp bij het opzettenvanbedrijven via het Réseau Entreprendre
  • Presentaties en/of uitwisselingenberoepsproblematiekbinnen diverse professionele netwerken:DFCG (Assoc. desDirecteurs Financiers et Contrôleurs de Gestion[Vereniging vanfinancieel directeuren en controllers]) - CJD (Clubdes JeunesDirigeants [Club van jonge managers) - DCF (DirigeantsCommerciauxde France [Salesmanagers Frankrijk]) - CDAF (ConseilNational desAchats [Landelijke inkoopraad]) - ANDRH (Assoc.Nationale des DRH[Landelijke vereniging van HR-managers]) - Adetem(Assoc. nationaledes professionnels du marketing [Landelijkevereniging vanmarketingprofessionals])  - Club Digital EY(Digitale clubEY)...

 


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!