Sociale betrokkenheid

Welzijn op het werk en teamgeest bevorderen

 • Welzijn op het werk: pauzeruimtes inrichten, samenwerken met specialisten (ergonoom, naturopaat), fruitmanden neerzetten, werkposten verbeteren
 • Gezelligheid: festiviteiten voor groepen, seminars, budget voor leuke activiteiten...
 • Luisteren naar medewerkers: interne enquêtes over tevredenheid, individuele uitwisselingen tussen de CEO en medewerkers
 • Sociale voordelen: lunchcheques, vakantiechecks, kerstcadeaubonnen voor de kinderen, toegang tot CIE-aanbiedingen...
 • “Leef mijn leven”: ontdekking door een medewerker van het dagelijks leven van een collega op een andere afdeling

September 2017 - FIDEL Azur

Handelen met het oog op verscheidenheid en gelijkheid van kansen

Fidel Fillaud is ondertekenaar van het ‘Handvest voor diversiteit in het bedrijfsleven’, een tekst met een belofte die elk bedrijf, ongeacht de grootte ervan, kan ondertekenen. In deze tekst wordt discriminatie op het gebied van werkgelegenheid veroordeeld en wordt diversiteit aangemoedigd.

 

We hebben sinds 2010 een aantal maatregelen genomen om diversiteit binnen onze vestigingen te bevorderen en alle discriminatie op grond van geslacht, herkomst of handicaps te vermijden:

 • Werkgelegenheid voor gehandicapten creëren (vacatures doorgegeven aan CAP EMPLOIS)
 • Het bedrijf meer openstellen voor jongeren (contracten voor professionele ontwikkeling...)
 • Non-discriminatiebeleid bij aanwerving
 • Belofte van managers zich te houden aan het Handvest voor diversiteit

 

Integreren, trainen en competentiesontwikkelen

 • Integratietraject: gestructureerd programma omelke nieuwkomer de werking van het bedrijf duidelijk te maken enkennis te laten maken met de verschillende functies die er wordenuitgeoefend
 • Training: toegang tot interne trainingen over‘verpakking’ en tot externe trainingen
 • Competentieontwikkeling: eencompetentiereferentiekader en een complete tool voor de beoordelingvan deze competenties als aanvulling op de Jaarlijkse individuelegesprekken (JIG's)

 


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!