Sociale betrokkenheid

Welzijn op het werk en teamgeest bevorderen

 • Welzijn op het werk: pauzeruimtes inrichten, samenwerken met specialisten (ergonoom, naturopaat), fruitmanden neerzetten, werkposten verbeteren
 • Gezelligheid: festiviteiten voor groepen, seminars, budget voor leuke activiteiten...
 • Luisteren naar medewerkers: interne enquêtes over tevredenheid, individuele uitwisselingen tussen de CEO en medewerkers
 • Sociale voordelen: lunchcheques, vakantiechecks, kerstcadeaubonnen voor de kinderen, toegang tot CIE-aanbiedingen...
 • “Leef mijn leven”: ontdekking door een medewerker van het dagelijks leven van een collega op een andere afdeling
Sociale betrokkenheid

Juni 2013: Partner zijn van Le Rire Médecin symboliseert onze sociale betrokkenheid en schept een band tussen alle werknemers van de groep.

Handelen met het oog op verscheidenheid en gelijkheid van kansen

Fidel Fillaud is ondertekenaar van het ‘Handvest voor diversiteit in het bedrijfsleven’, een tekst met een belofte die elk bedrijf, ongeacht de grootte ervan, kan ondertekenen. In deze tekst wordt discriminatie op het gebied van werkgelegenheid veroordeeld en wordt diversiteit aangemoedigd.

 

We hebben sinds 2010 een aantal maatregelen genomen om diversiteit binnen onze vestigingen te bevorderen en alle discriminatie op grond van geslacht, herkomst of handicaps te vermijden:

 • Werkgelegenheid voor gehandicapten creëren (vacatures doorgegeven aan CAP EMPLOIS)
 • Het bedrijf meer openstellen voor jongeren (contracten voor professionele ontwikkeling...)
 • Non-discriminatiebeleid bij aanwerving
 • Belofte van managers zich te houden aan het Handvest voor diversiteit

 

Integreren, trainen en competentiesontwikkelen

 • Integratietraject: gestructureerd programma omelke nieuwkomer de werking van het bedrijf duidelijk te maken enkennis te laten maken met de verschillende functies die er wordenuitgeoefend
 • Training: toegang tot interne trainingen over‘verpakking’ en tot externe trainingen
 • Competentieontwikkeling: eencompetentiereferentiekader en een complete tool voor de beoordelingvan deze competenties als aanvulling op de Jaarlijkse individuelegesprekken (JIG's)

 

Fidel Fillaud steunt Le Rire Médecin

Le Rire Médecin, een vereniging die sinds 1991kinderen die vanwege een ernstige ziekte in het ziekenhuis zijnopgenomen, opnieuw de gelegenheid geeft om te spelen en lachen doorprofessionele clowns bij pediatriediensten in te zetten.

Fidel Fillaud is sinds 2009 partner van dezevereniging

 • Jaarlijkse financiële steun ter waarde van 1400 bezoeken vaneen clownsduo aan kinderen die in het ziekenhuis liggen
 • Sensibiliseringsacties onder onze medewerkers, klanten,leveranciers, partners, beroepsverenigingen (artikelen in onzenieuwsbrief, zichtbare aanwezigheid in onze stands, in onzekantoren en op onze website, presentatie van de vereniging,vermeldingen tijdens onze evenementen, deelname aan de landelijkeinzamelingsactie...)

 

Het bedrijf openstellen voor jongeren en onze ervaringdoorgeven

 • Samenwerking met EscaladeEntreprises: lidmaatschap 1 jongere-1vakman/-vrouw (platform om jongeren en vaklui met elkaar in contactte brengen, jaarlijkse ontvangst van een 4e klas
 • Ontvangst van stagiaires: vanontdekkingsstages voor middelbare scholen tot de MASTER2-validatiestages, Fidel Fillaud ontvangt veel stagiaires
 • Alternerende dienstbetrekkingen
 • Ontvangst van jongeren die niet langer naar school gaan
 • Presentaties op scholen

 

Uitwisselen en delen op het gebied van alleberoepen

 • Sponsoring van en hulp bij het opzetten vanbedrijven via het Réseau Entreprendre
 • Presentaties en/of uitwisselingen beroepsproblematiekbinnen diverse professionele netwerken: DFCG (Assoc. desDirecteurs Financiers et Contrôleurs de Gestion [Vereniging vanfinancieel directeuren en controllers]) - CJD (Club des JeunesDirigeants [Club van jonge managers) - DCF (Dirigeants Commerciauxde France [Salesmanagers Frankrijk]) - CDAF (Conseil National desAchats [Landelijke inkoopraad]) - ANDRH (Assoc. Nationale des DRH[Landelijke vereniging van HR-managers]) - Adetem (Assoc. nationaledes professionnels du marketing [Landelijke vereniging vanmarketingprofessionals])  - Club Digital EY (Digitale clubEY)...