Juridische vermeldingen

1- Eigendom

De website www.fidel-fillaud is eigendom van ETS Henry FILLAUD. De heer Jean-François BOUTIER is als CEO verantwoordelijk voor de website ww.Fidel-fillaud.com.

2 - Beheer

Redactieverantwoordelijke: Jean-François BOUTIER

3 - Copyright

Sommige foto's op www.fidel-fillaud.com zijn gemaakt door beroepsfotografen: In te vullen

4 - Hosting

In te vullen
Tel. in te vullen

5 - Realisatie

Liner Communication -
23 rue de la petite biesse
44200 Nantes
www.liner-communication.fr

6 - Intellectueel eigendom

De Website is een product waarvan Liner Communication de auteur is in de zin van artikel L111.1 en volgende van het Frans wetboek voor intellectueel eigendom.
De gegevens en informatie op de Website zijn eigendom van ETS Henry FILLAUD en worden op die grond beschermd door de bepalingen van het Frans wetboek voor intellectueel eigendom.
De afbeeldingen en opmaak ervan op de Website zijn eigendom van ETS Henry FILLAUD en worden op die beschermd door de bepalingen van het Frans wetboek voor intellectueel eigendom.
Iedere gebruiker verplicht zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en laten gebruiken voor illegale doelen.
Iedere voorstelling of reproductie, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, ongeacht het medium of gebruikte procedé (met name door middel van framing*), van een of meer onderdelen van de Website is zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ETS Henry FILLAUD verboden en wordt beschouwd als namaak, wat kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke veroordelingen.
Geen enkele link naar de Website mag worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ETS Henry FILLAUD.
*handeling waarbij de pagina-inhoud van een website wordt vastgelegd om deze over te dragen naar de eigen website door middel van een link, waardoor deze inhoud wordt weergegeven alsof het eigen inhoud is.

7 - Bescherming van persoonlijke gegevens

In voorkomende gevallen kan de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens in bewaring geven wanneer hij een vraag wil stellen of een opmerking wil plaatsen. ETS Henry FILLAUD kan hier alleen op reageren als deze gegevens zijn doorgegeven.
ETS Henry FILLAUD behoudt zich het recht voor deze gegevens te bewaren om in voorkomende gevallen de gebruiker commerciële aanbiedingen te kunnen doen.
In alle gevallen wordt vooraf de toestemming van de gebruiker gevraagd door middel van een selectievakje dat deze tijdens de verzameling van de persoonlijke gegevens moet inschakelen.
De gebruiker kan zijn of haar toestemming later altijd intrekken door het hiertoe voorziene vakje in te schakelen of door een brief of mail te sturen naar de hierna genoemde service.
De gebruiker kan te allen tijde zijn of haar recht op toegang, correctie, verwijdering of oppositie tegen de gegevens die hij of zij tijdens de inschrijving of later indient per post of mail uitoefenen bij ETS Henry FILLAUD.

ETS Henry FILLAUD
3 rue des prairies
ZAC du taillis
44 840 LES SORRINIERES

contact@fidel-fillaud.com
 

8 - Informatie over producten en diensten

Op de Website wordt op algemene wijze het product- en dienstenaanbod van ETS Henry FILLAUD gepresenteerd.
ETS Henry FILLAUD behoudt zich het recht voor de informatie op de Website te allen tijde te mogen wijzigen, met name wat betreft wijzigingen in de gepresenteerde diensten, zonder dat het bedrijf hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

9 - Aansprakelijkheid

ETS Henry FILLAUD wijst alle aansprakelijkheid af voor iedere onjuiste werking van de Website waardoor de gegevens op de Website mogelijk niet beschikbaar zijn.
De aanwezigheid van links op de Website schept geen wederzijdse verantwoordelijkheid tussen ETS Henry FILLAUD en de eigenaren van andere websites wat betreft de inhoud van de websites waarnaar de gebruiker wordt doorgestuurd.
ETS Henry FILLAUD kan niet garanderen dat de gegevens op de Website volledig zijn. ETS Henry FILLAUD kan evenmin garanderen dat de gegevens niet gewijzigd zijn door een derde (hacken, virussen). Verder is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Website.
Behalve wanneer er sprake is van grove schuld van ETS Henry FILLAUD, kan ETS Henry FILLAUD niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de Website.
Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid Alle informatie op de Website en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is uitsluitend onderworpen aan het Frans recht.
Alleen de rechtbanken in het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Nantes zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.


Volg ons op
LinkedIn en Viadéo!